46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

Farmaceutska profesija i društvo:

Koreni, razvoj i lekcije za budućnost

Drage kolege i prijatelji,
Čast mi je i zadovoljstvo da Vas pozovem na 46. Međunarodni kongres istorije farmacije (ISHP Kongres 2024), koji će se održati od 4. do 7. septembra 2024. godine u u Beogradu.

Organizatori kongresa su Međunarodno društvo za istoriju farmacije (International Society
for the History of Pharmacy, ISHP) Sekcija za istoriju farmacije Saveza farmaceutskih
udruženja Srbije i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Od svog osnivanja 1926. godine, kao naučno društvo sa internacionalnim karakterom, ISHP nastoji da dostigne svoj cilj promovisanjem istraživanja sa istorijskim temama iz svih oblasti farmacije i organizovanjem međunarodnog kongresa svake dve godine. Ove godine, Srbiji je po prvi put, u sto godina dugoj istoriji ovog društva, ukazana  čast da bude organizator i domaćin jednog takvog značajnog naučnog događaja od međunarodnog značaja.

Tema ovogodišnjeg kongresa je Farmaceutska profesija i društvo: Koreni, razvoj i lekcije za budućnost.