46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024