46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

Tema kongresa „Farmaceutska profesija i društvo: Koreni, razvoj i lekcije za budućnost“


1. Položaj farmaceuta u društvu: dostignuća i nedostaci (Uloga apoteke u društvu)
2. Različite slike i različiti identiteti farmaceuta
3. Istoriske tradicije u praksi i farmaceutskom obrazovanju
4. Razvoji društvenih uloga za kvalitet i bezbednost
5. Naučna otkrića, ličnosti i institucije u farmaciji
6. Propisi i farmaceutski poziv: Kvalitet lekova i kvalitet usluge
7. Farmacija u humanističkim naukama i umetnosti
8. Nasleđe farmaceutske profesije naspram novih izazova javnog i globalnog zdravlja
9. Evolutivne promene u farmaciji – Naučene lekcije
10. Razno