46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

Izvršni organizator: 
 
 SMART TRAVEL PCO 
 Njegoševa 72a 11000 Beograd 
 Telefon: +381 11 770 21 84; 770 25 22