46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

Rok za podnošenje sažetaka je 30. maj 2024. godine (u 23:59 po srednjeevropskom vremenu). Svi autori će biti obavešteni o predaji apstrakta. Nakon pregleda, svi autori će biti obavešteni o svom statusu sažetka do 30. juna (u 23:59 po srednjeevropskom vremenu) i o eventualnim izmenama. Prihvatanje revidiranog sažetka biće moguće putem e-pošte do 10. jula 2024. (u 23:59 po srednjeevropskom vremenu). Svi prihvaćeni (ako je potrebno revidirani) apstrakti biće uključeni u knjigu sažetaka kako bi bili dostupni u kongresnom materijalu.

Uputstvo za autore

Vaše apstrakte možete podneti na 

ISHP 2024 – Podnošenje abstrakta