46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

KATEGORIJE REGISTRACIJE

Za participante članove ISPH:

Rana registracija (01.03.- 30. 04. 2024. (23:59 CET)) 400 €

Regularna registracija (01.05 – 15.07.2024. (23:59 CET)) 500 €

Kasna registracija (posle 16.07.2024.) 560 €

Studenti i istraživači do 28 godina – 200 € (Potreban je dokaz o statusu)

Za participante koji nisu članovi ISPH:

Rana registracija (01.03.- 30. 04. 2024. (23:59 CET)) 500 €

Regularna registracija (01.05 – 15.07.2024. (23:59 CET)) 600 €

Kasna registracija (posle 16.07.2024.) 660 €

Studenti i istraživači do 28 godina – 200 € (Potreban je dokaz o statusu)

 

Za pratioce:

Rana registracija (01.03.- 30. 04. 2024. (23:59 CET)) 250 €

Regularna registracija (01.05 – 15.07.2024. (23:59 CET)) 350 €

Kasna registracija (posle 16.07.2024.) 410 €

Jednodnevna registracija

Jednodnevna registracija – 190 €

Registraciona naknada za participante uključuje:

 • Pristup naučnim sesijama
 • Kongresna torba sa kompletnim materijalima sastanka
 • Potvrda o prisustvu
 • Pristup izložbi i posterima
 • Pauze za kafu i ručkovi prema rasporedu programa
 • Dobrodošlica, 04. 09.2024.
 • Prijem međunarodne akademije za istoriju farmacije, 05. 09. 2024.
 • Zatvaranje kongresa
 • Poludnevni izleti uz dodatnu nadoknadu

Naknada za pratioce uključuje:

 • Dobrodošlica, 04. 09.2024.
 • Prijem međunarodne akademije za istoriju farmacije, 05. 09. 2024.
 • Pauze za kafu i ručkovi prema rasporedu programa
 • Zatvaranje Kongresa
 • Poludnevni izleti uz dodatnu nadoknadu

Apstrakti za koje nije plaćena registraciona naknada neće biti prihvaćeni za kongres.
Registracija za Kongres se vrši putem online sistema registracije. Pristup i učešće na Kongresu dozvoljeni su isključivo nakon uplate registracione naknade. Ukoliko vaša uplata nije primljena pre roka, kasnije će automatski biti naplaćena veća naknada. Neuplaćena ili samo delimično plaćena registracija neće se smatrati važećom dok nije u potpunosti izmirena.

PLAĆANJE I IZDAVANJE FAKTURE

Sve naknade moraju da se plate u EUR (€), bankovnim transferom. Uvek uključite puno ime učesnika u detalje plaćanja prilikom slanja uplata bankovnim transferom. Po prijemu vašeg registracionog formulara i uplate, Sekretarijat Kongresa će potvrditi vaše učešće. Faktura u iznosu plaćenog iznosa biće izdata na osnovu detalja navedenih tokom registracije (obavezno popunite obrazac sa tačnim traženim podacima za fakturisanje).

POLITIKA OTKAZIVANJA

U slučaju otkazivanja pre ili na dan 15. jula 2024. godine (23:59 CEST), naknada za registraciju će biti refundirana umanjena za administrativnu naknadu od 10%.
U slučaju otkazivanja između 16. jula i 15. avgusta 2024. godine (23:59 CEST), naknada za registraciju će biti refundirana umanjena za administrativnu naknadu od 50%.
Od 16. avgusta 2024. godine (00:00 CEST), naknada za registraciju, uključujući dodatne sesije i društvene događaje, neće biti refundirana.
Otkazivanje treba pisanim putem obavestiti Organizacioni sekretarijat XXXXXXX
Povraćaji novca će biti obrađeni i izdati 60 dana nakon kongresa.
U slučaju nedolaska na kongres, novac se neće refundirati.
Sve registracije su strogo lične: zamene ili promene imena nisu moguće, osim uz odobrenje i pismenu dozvolu od prvobitnog učesnika, zajedno sa potpunim kontakt podacima zamenika.
Moguće je da će Vam biti zatraženo da pokažete identifikacioni dokument (npr. pasoš) prilikom
preuzimanja vaše identifikacione kartice na šalteru za registraciju.

NEOČEKIVANO OTKAZIVANJE DOGAĐAJA ILI NEMOGUĆNOST ODRŽAVANJA

U slučaju više sile, ISHP2024 ima pravo da izmeni ili otkaže Kongres bez prethodnog obaveštenja, međutim obaveštenje o događaju biće dato čim to bude razumno moguće. Viša sila podrazumeva svaku okolnost izvan razumne kontrole ISHP2024 koja sprečava ili ometa održavanje Kongresa, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vladine akcije, rat ili neprijateljstva, nerede ili građanske nemire, kugu ili druge epidemije poput SARS-a, ptičijeg gripa, itd, zemljotres, poplava, uragan, ciklon, požar ili drugu prirodnu katastrofu, eksploziju, nesreću ili kvar, štrajk, nedostatak uobičajenih sredstava transporta ili terorizam.

ISHP24 neće biti odgovorna za direktnu ili indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu, gubitke, troškove ili druge neprijatnosti ili troškove koji su prouzrokovani takvom izmenom ili otkazivanjem Kongresa. Nadalje, naknade za registraciju neće biti refundirane.