46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

Tema kongresa „Farmaceutska profesija i društvo: Koreni, razvoj i lekcije za budućnost.“

  1. Uloga farmaceuta i apoteka u društvu: dostignuća
  2. Različite slike i različiti identiteti farmaceuta
  3. Istorijske tradicije u praksi i farmaceutskom obrazovanju
  4. Razvoji društvenih uloga za kvalitet i bezbednost
  5. Naučna otkrića, ličnosti i institucije u farmaciji
  6. Propisi i farmaceutski poziv: Kvalitet lekova i kvalitet usluge
  7. Farmacija u humanističkim naukama i umetnosti
  8. Nasleđe farmaceutske profesije naspram novih izazova javnog i globalnog zdravlja
  9. Evolutivne promene u farmaciji: Naučene lekcije
  10. Razno