46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

DOBRODOŠLI NA 46. MEĐUNARODNI KONGRES ISTORIJE FARMACIJE

Prof. dr Dušanka Krajnović
Predsednik Sekcija za istoriju farmacije pri Savezu farmaceutskih udruženja Srbije
Predsednik 46. Međunarodnog kongresa istorije farmacije

Poštovane dame i gospodo,

drage koleginice i kolege,

dragi prijatelji,

Čast mi je da Vas pozovem na 46. Međunarodni kongres istorije farmacije (ISHP Kongres 2024) u organizaciji Međunarodnog društva za istoriju farmacije (ISHP) i Sekcije za istoriju farmacije pri Savezu farmaceutskih udruženja Srbije. 

ISHP Kongres 2024 biće održan od 4. do 7. septembra 2024. godine u Beogradu, u Srbiji. Tokom skoro stotinu godina istorije Međunarodnog društva za istoriju farmacije, godišnji kongresi bili su veliki događaji za razmenu misli i ideja koji su u vezi sa našim zajedničkim interesovanjima za istoriju farmacije.

Glavna tema 46. kongresa ISHP-a nosi naziv: Farmaceutska profesija i društvo – koreni, razvoj i lekcije za budućnost. Ova opširna tema biće razmatrana na plenarnim sesijama sa ključnim temama, kao i tokom svih sesija u okviru kongresa. Mnogi ugledni naučnici u oblasti farmacije, medicine i istorije nauke iz celog sveta već su prihvatili da budu uključeni u ovaj događaj kao predavači.

U okviru Kongresa moći ćete da prisustvujete stručnoj panel diskusiji o sadašnjim izazovima i budućnosti istorije farmacije kao akademske discipline. Tradicionalno, i ovaj kongres ISHP-a biće domaćin svečanog okupljanja članova Međunarodne akademije za istoriju farmacije. Mlađe kolege, studenti i doktoranti, posebno će imati prostora da na Kongresu podele svoja iskustva i rezultate, dok će društveni događaji na Kongresu pružiti šansu svima da uživaju u nekim od najvrednijih kulturno-istorijskih mesta turističke mape Beograda.

Ukratko, učešće na Kongresu pruža odlične mogućnosti ne samo da podelite svoj rad, već i da učite iz najnovijih istraživanja. Pored toga, nadamo se da kroz umrežavanje sa stručnjacima i kolegama otvaramo nove puteve za buduća istraživanja.

Apstrakti za usmene i poster prezentacije za učešće na 46. Kongresu ISHP 2024 mogu se podneti od 1. marta do 30. maja 2024. godine.

DOBRODOŠLI U BEOGRAD!

Prof. Dr. Dušanka Krajnović

Predsednik Sekcija za istoriju farmacije pri Savezu farmaceutskih udruženja Srbije

Predsednik 46. Međunarodnog kongresa istorije farmacije

INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE HISTORY OF PHARMACY

Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie

SOCIETE INTERNATIONALE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE

Prof. Dr. Halil TEKİNER
President, International Society for the History of Pharmacy

WELCOME MESSAGE FOR THE 46. INTERNATIONAL CONGRESS FOR THE HISTORY OF PHARMACY

December 5, 2023

Dear Colleagues and Friends,

I am delighted to welcome you to the 46th International Congress of the History of Pharmacy in Belgrade, Serbia, from September 4 to 7, 2024. Under the theme “Pharmaceutical Profession and Society: Roots, Development, and Lessons for the Future,” this congress promises to be a milestone event, notably as the first of its kind in Serbia.

Since its inception in 1926, the International Society for the History of Pharmacy has been at the forefront of exploring and preserving our profession’s history. Our annual congresses have become pivotal platforms for scholarly exchange and international collaboration.

This year, we gather in a city with a deep pharmaceutical heritage, dating back to the 17th century. We are also privileged to explore the History of Pharmacy Museum at the University of Belgrade, home to an invaluable pharmaco-historiographic collection.

As we convene, we anticipate engaging discussions, learning from esteemed scholars, and reflecting on our profession’s journey. This congress is more than a reflection on our past; it’s a guiding light for our future.

Looking forward to an inspiring and fruitful congress.

Warm regards,

Prof. Dr. Halil TEKİNER

President, International Society for the History of Pharmacy