46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

Instrukcije za kratko usmeno saopštenje:

Kratka usmena saopštenja treba da budu do 15 minuta. Sale za usmene prezentacije biće opremljene pokazivačima za PowerPoint prezentacije. Korišćenje sopstvenog računara neće biti moguće. Prezentacija se postavlja u template koji će biti dostavljen putem maila.